Beroepsexperts

Interviews met beroepsexperts

Ansco Dokkum - Directeur Yacht Finance, MarCom en HR

"Na je diploma gaat het leren gewoon door!"

Een belangrijk onderwerp voor detachering-, interim- en werving-selectiebureau Yacht is het helpen vormgeven van een toekomstbestendige financiële afdeling. Ansco Dokkum: “Financiële of accountancy-medewerkers staan, na ICT-medewerkers, op de tweede plaats op de lijst met moeilijk te werven personeel.”   

ICT-kennis onmisbaar “Het tempo van de verschuivingen in de markt overtreft dat van de afgelopen jaren. Daarnaast hebben we te maken met meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd. Een rode draad hierin is de voortrazende digitalisering. Ook de complexiteit van de afwegingen die het management moet maken blijft toenemen.”

Daardoor ontwikkelt de rol van de afdeling Finance zich meer en meer naar die van adviseur en business partner. En de vakinhoudelijke eisen voor de finance professional verzwaren. Volgens Dokkum wordt ICT-kennis onmisbaar. 

Finance krijgt nadrukkelijker een rol
Uit de Randstad Arbeidsmarktverkenning van 2014 blijkt dat de meeste organisaties verwachten dat hun markten ingrijpend veranderen. “Het overgrote deel van de organisaties zegt op de veranderingen te anticiperen. Zij houden business-modellen tegen het licht, analyseren processen, markten en doelgroepen. Risico’s en kansen worden geïnventariseerd. De betrouwbaarheid staat of valt met de kwaliteit van de informatie én de inzichten waarover zij beschikken. Hiervoor doen zij een beroep op de afdeling Finance, die hierin steeds nadrukkelijker een rol krijgt toebedeeld.”

Finance medewerkers moeilijk te werven 61% van de bedrijven verwacht in (zeer) sterke mate specifiekere eisen te stellen aan nieuwe medewerkers. Dokkum: “Bovenaan de lijst met moeilijk te werven personeel staan ICT-medewerkers (genoemd door 11% van de organisaties). Financiële of accountancy medewerkers (genoemd door 7% van de organisaties) komen op de tweede plaats. Met deze wetenschap kun je je als toekomstig financieel afgestudeerde dus voorbereiden op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt; het leren houdt na de je diploma niet op!”

 

Rolf van der Velden - Directeur Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en
professor aan de Universiteit van Maastricht

"Voor de komende jaren staan professionele kennis en vaardigheden op één."

Aan welke competenties en vaardigheden hebben organisaties de komende jaren behoefte? In het rapport The Employability of Higher Education Graduates: The Employers’ Perspective, geeft Rolf van der Velden antwoord. “De belangrijkste kennis en vaardigheden die je in huis moet hebben, zijn die van het beroep dat je gaat uitoefenen. Werkgevers kijken met een kritisch oog naar je professionele kennis en kunde en tegelijkertijd naar je academische vaardigheden. Dat lijken verschillende zaken, maar feitelijk kun je algemeen academische vaardigheden alleen maar onder de knie krijgen als je een bepaald vakgebied bestudeert.”

Op de tweede plaats staan sociaal organisatorische vaardigheden. Organisaties werken steeds vaker in autonome teams. Dat vraagt naast organisatievermogen ook sociale vaardigheden. Wie deze ontbeert, verstoort of vertraagt vaak niet alleen zijn eigen werk, maar verpest ook het werk van anderen.”

Op de gedeelde derde en vierde plaats staan innovatief, creatieve vaardigheden en commerciële ondernemersvaardigheden.

De vijfde gewaardeerde vaardigheid ligt op het gebied van internationale oriëntatie. Wie oog heeft voor de totale wereld, ziet naast kleine lokale veranderingen ook regionale en globale ontwikkelingen.

De laatste benodigde vaardigheid is flexibiliteit. “Maar”, aldus Van der Velden, “je professionele vaardigheden zijn en blijven het belangrijkst”.

 

Frank Krake - 'Rampondernemer'

"Ontwikkel en onderhoud je creativiteit!"

Frank Krake noemt zichzelf 'rampondernemer' omdat allerlei rampen - van de vuurwerkramp tot 9/11 en van SARS-epidemie tot faillissementen – zijn pad kruisten. Toch wist hij na dit alles een stabiele positie te bereiken met zijn onderneming Bukatchi. Nu geeft hij met name inspirerende lezingen over zijn ervaringen die hij ook heeft beschreven in zijn boek 'De rampondernemer; Overwinnen als alles tegenzit'.

“Of het nu gaat om accountants, fiscalisten of bankmedewerkers het financiële vak is onderhevig aan veranderingen. Deze beroepsgroep was voorheen vooral in één richting aan het zenden. Steeds meer doen ondernemers, opdrachtgevers en klanten een beroep op deze specialisten als adviseur. Dat betekent dat je je moet bekwamen in communicatieve vaardigheden. Je moet goed kunnen luisteren, goed kunnen in- en aanvoelen waar de klant behoefte aan heeft. Een bijvak als psychologie is zeker niet verkeerd. Maar ook extra vakken als marketing, marktonderzoek en consumentengedrag zijn zin vol als het gaat om het kunnen overzien van een bedrijf of sector waarvoor je werkt.

Wat ik mis, niet alleen op de Hogeschool Rotterdam maar in het gehele onderwijs, is de aandacht voor creatieve vakken. Handvaardigheid, tekenen, beeldende vorming... Je kan er lacherig over doen, maar al deze professionals moeten in de toekomst wérkelijk out of the box kunnen denken, handelen en ontwikkelen. Scheppings- en verbeeldingskracht worden onderschat. Mijn advies: ontwikkel en onderhoud je creativiteit!”

 

Coert Beerman - Directeur Wholesale Nederland & Afrika Rabobank en lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam

"In onze transformerende financiële wereld is er altijd plaats voor mensen met verandervermogen."

De grootste verandering die gaande is in de bancaire wereld is een paradoxale. Aan de ene kant is er een ontwikkeling gaande van steeds verdergaande gestandaardiseerde dienstverlening, terwijl Coert Beerman aan de andere kant de trend signaleert van minutieus en complex maatwerk. “Dat weerspiegelt zich in de functies waar we behoefte aan hebben: hbo+ en academisch geschoolden, die daarnaast gespecialiseerd zijn. Ik verwacht dat die specialismen steeds gespecialiseerder en kennisintensiever worden.”

De specialismen waar de toekomstige bankenwereld behoefte aan heeft, zijn grofweg in twee groepen te verdelen: financieel specialisten en financieel technisch specialisten. “Om duurzaam inzetbaar te blijven, moet je ervoor zorgen dat je je permanent blijft ontwikkelen. De ‘eeuwige student’ komt weer terug; Education permanente is geen luxe, het is pure noodzaak om je specialisme te voeden en te onderhouden.”

Dat brengt Beerman op een kwaliteit die nu al en in de komende tijd nog meer wordt gewaardeerd. “Wij zijn op zoek naar mensen van hoog niveau met een sterke inhoudelijke basis. Een kwaliteit die we daarnaast hoog waarderen is verandervermogen. Want we weten zeker dat de veranderingen in de financiële wereld zich in hoog tempo zullen opvolgen.”

 

 

   >> pagina 2