Beroepsexperts

Interviews met beroepsexperts

Marga Hoek - Auteur managementboek van het jaar 2014 'Zakendoen in de Nieuwe Economie'

"Het draait niet alleen om financiële activa"

De verduurzaming van economie is niet tegen te houden. Bovendien is het niet alleen moreel, maar ook zakelijk verstandig. Want boekhouden met slechts financiële activa is passé, volgens Marga Hoek.  

Financiële, sociale en ecologische activa
De wereld kan er, volgens Marga Hoek, niet langer zijn voor de economie. “Door uitputting van de aarde, de klimaatverandering en de snelle groei van de wereldbevolking moeten we transformeren naar een economie die ten dienste staat aan de wereld in plaats van andersom. En in die nieuwe economie, tellen alle activa. De economische actoren voeden de financiële, sociale en ecologische activa in plaats van er waarde aan te onttrekken.”

Alle kapitaalsoorten waarderen en meten
Het opvoeren van ‘nieuwe’ activa betekent een omslag voor de financiële wereld. Want zowel de ecologische en sociale waardecreatie en –devaluatie moeten meetbaar en concreet gemaakt worden, willen ze op de balans kunnen komen. “Accountants van de nieuwe economie moeten alle kapitaalsoorten willen waarderen en meten. Het is van groot belang dat we waarde vereconomiseren en waar mogelijk zelfs monetariseren. Pas dan weet je hoeveel een product wérkelijk moet kosten, en wat een dienst wérkelijk opbrengt”, aldus Hoek.

Chief Value Officer
Ze wijst er wel met stelligheid op dat de volgorde juist moet zijn: eerst een visie op welke waarde een bedrijf wil creëren, dan concretiseren en meetbaar maken en dan pas

waar mogelijke financiële waarde toekennen.
Overigens niet alleen het beroep van de accountant en de controller verandert, volgens Hoek. De functie van Chief Financial Officer evolueert naar Chief Value Officer; de oude financiële directeur wordt de nieuwe waarde-directeur. “Kortom, de financiële sector moet zich aanpassen om in de nieuwe werkelijkheid en in de nieuwe economie mee te kunnen blijven draaien.”

   
   
   
   

<< pagina 1