Docenten

Interviews met docenten

 

David Bouman - Docent Fiscaal Recht en Economie

Knowing the business en world!”

David Bouman is docent bij de vakgroep Fiscaal Recht en Economie. Hij ontwikkelt lesmodules en ontwerpt lessen. Daarnaast is hij curriculum-voorzitter. Om te weten wat er in de financiële wereld speelt en gaat spelen, houdt hij zijn oren en ogen wijd, heel wijd, open.

Onderscheidende adviesrol
“Wat we nu al zien is dat de ondersteunende en mid-office functies in de financiële wereld verdwijnen. Die taken worden overgenomen door ICT; slimme algoritmes stellen financiële producten samen. Maar deze zogenaamde gepersonaliseerde geautomatiseerde pakketten moeten wél worden geduid. De klant – van zzp’er tot starter op de woningmarkt – moet wel weten wat een product biedt en inhoudt. De adviesrol van de toekomstige financiële medewerkers wordt steeds groter. In die rol kun je je gaan onderscheiden.”

Voortdurend kennis vergaren
“Dat betekent wel dat studenten nu en in de toekomst de noodzaak van kennisvergaring moeten voelen. Ze moeten weten hoe een balans werkt, hoe een duurzame cashflow eruit ziet hoe een bedrijf werkt. Dat bedrijfseconomische fundament blijft in de opleiding! Maar er is meer. Je moet ook weten welke maatschappelijke trends er gaande zijn, welke behoefte de nieuwe circulaire economie heeft, hoe de krachten lokaal en mondiaal werken. Lees de krant, volg actualiteitenprogramma’s en discussies. En stel je erop in dat je een leven lang moet willen blijven leren. Knowing the business, maar ook knowing the world!” 

Vaardigheden voor de toekomst
“De veranderingen komen en volgen elkaar steeds sneller op. Maar wanneer en hoe ze eruit zien, weten we niet precies. Wij moeten studenten zowel opleiden voor de bestaande branche, als voor de toekomstige veranderende financiële arbeidsmarkt. We moeten ze vaardigheden bijbrengen die hen in staat stelt om zich vroeg of laat makkelijk te transformeren naar de eisen van de nieuwe veranderde werkelijkheid.”

 

 

Reinier Gerritzen - Docent Financial Services Management

“Wees regisseur van je eigen ontwikkeling”

Reinier Gerritzen is docent, praktijklijncoördinator en SLC-coördinator bij de opleiding Financial Services Management. Hij onderhoudt nauw contact met zijn oud-collega’s bij ABNAmro en Deutsche Bank. Zo weet hij hoe hij studenten kan voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Vakinhoud
“Vakinhoud is en blijft belangrijk. Ook al neemt de automatisering steeds meer ‘hand- en denkwerk’ over, studenten moeten weten hoe de verschillende onderdelen en disciplines werken en wat de theorie achter bepaalde financiële en bedrijfseconomische principes zijn. Ze moeten kunnen uitleggen wat een computer berekent en samenstelt.”

Regisseur
“Het ontwikkelen van je persoonlijkheid is ook zeer belangrijk. Ik vind dat we dat proces als docenten moeten begeleiden en aanwakkeren. Wij moeten studenten helpen bij het leren kennen van zichzelf. Je moet je hier niet alleen vakinhoudelijk ontwikkelen, maar ook persoonlijk.

Een van de competenties waaraan we werken tijdens de opleiding is: Regisseur zijn van je eigen ontwikkeling. Ik heb mijn oud-bankcollega’s de competenties voorgelegd en de meesten noemen het regisseurschap als de belangrijkste en meest toekomstbestendige  vaardigheid.”

Stijlflexibiliteit
Met regisseurschap bedoelen we de ontwikkeling op allerlei vlakken. Zo vraagt de markt om ‘stijlflexibiliteit’. Ben jij in staat om met heel verschillende mensen te communiceren? Van de kapper tot de CEO, van het compliance team tot de accountant? Ook het in het beroepsveld hooggewaardeerde ‘stakeholder management’ is een rol die voortdurende ontwikkeling van inhoudelijke en persoonlijke vaardigheden vereist.”

 

Jan Oostdijk - Hoofddocent Bedrijfseconomie

“Je moet iets echt goed kunnen

Jan Oostdijk is sinds 2012 hoofddocent bij de vakgroep Bedrijfseconomie. Samen met studentassistenten onderzoekt hij de eisen en vaardigheden van financiële beroepen. “Je moet iets echt goed kunnen.” 

Eindtermen
Jan Oostdijk is buitengewoon geïnteresseerd in de vaardigheden die nodig zijn om een beroep goed te kunnen uitoefenen. De vraag welke eindtermen de Hogeschool moet definiëren, drijven hem tot onderzoek naar de vraag uit de markt. Dat resulteerde tot nu toe in een paper met de titel ‘De controller van nu en straks’. De papers over de risk manager en de accountant van nu en straks zijn momenteel in de maak. 

Je vak verstaan
Wat Oostdijk en zijn studentassistenten in het algemeen concluderen uit deze onderzoeken is dat een professional in elk geval zijn vak moet verstaan. “Dat alles ondanks het feit dat we weten dat de ICT en de automatisering al het repetitieve, routinematige, economisch administratieve werk gaan overnemen. Als financial moet je toegevoegde waarde kunnen geven aan die automatisch, slim gegenereerde cijfers.”

Waarde toevoegen
En dat brengt Oostdijk op een punt waarvan alle studenten zich nú al bewust moeten zijn: “Het leveren van die toegevoegde waarde maakt dat je je kunt onderscheiden. Dat betekent wel dat je je elke dag moet afvragen óf je nog toegevoegde waarde kunt leveren en hoe je ervoor kunt zorgen dat je waarde blijft toevoegen. Studenten van nu zijn niet uitgeleerd als ze dadelijk hun diploma op zak hebben. De steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt om duurzaam onderhoud van je eigen employability.”

 

Iris Schutten - Docent Willem de Kooning Academie, architect & publicist

“New Economy laat niet lang op zich wachten” 

Na een crisis wordt het nooit meer zoals het was. Daarom verwacht Iris Schutten, architect, publicist en als docent verbonden aan de Willem de Kooning Academie, dat er een omwenteling komt in de manier van ondernemen; de New Economy is aanstaande. “Geld alleen is niet meer leidend.” 

Circulaire economie
Volgens de Russische econoom Nicolai Kondratiev kondigt een crisis die volgt op een grote uitvinding een nieuwe tijd aan. “De crisis die volgde op alle nieuwe internet-ontwikkelingen lost nu langzaam op. Het einde van de diensteneconomie lijkt nabij. New Economy kondigt zich aan en deze economie is circulair van aard.”

In de stad worden de contouren van die circulaire economie al ingekleurd. “Studenten van de academie zijn bezig met het initiatief MaasMetaal. De rivier zit vol met zware metalen. Hoe krijg je dit waardevolle afval uit de Maas? In Rotterdam West is de Zorgvrijstaat opgericht. Hier worden immateriële zaken uitgeruild. Timebanking is ook zo’n initiatief waarbij in een kleine gemeenschap tijd en inspanning met elkaar worden uitgeruild.”

Creatieven hebben financiële experts nodig
Al dit soort projecten hebben naast creatieven ook financiële experts nodig. Mensen die niet alleen willen werken met financiële waarden, maar ook met sociale en ecologische activa. Ik denk dat de circulaire economie behoefte heeft aan een nieuw soort accountant die nieuwe business-modellen kan maken voor circulaire initiatieven. Ik zou het dan ook toejuichen als er financieel georiënteerde studenten aanhaken aan onze minor-projecten.”

Interdisciplinair team versterkt initiatieven
“We zien en constateren dat dit soort projecten enorm in waarde stijgen als er een interdisciplinair team op werkt. Verschillende inzichten, achtergronden en inhoud versterken een idee, initiatief of onderneming. Door al tijdens hun studie nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, kunnen studenten voorsorteren op de nieuwe economie waar geld alleen niet meer leidend is.” 

Ben je geïnteresseerd in een multidisciplinaire minor aan de Willem de Kooning? Neem gerust contact op met Martijn van Berkum.