Lectoren

Interviews met lectoren

 

Maaike Lycklama à Nijeholt - Lector Finance & Business Innovation

“Integraal denken én handelen”

Kom uit je hok, kijk over de schutting, werk samen met concullega’s en andere disciplines. Dat is in een notendop de horizon die Maaike Lycklama schetst, niet alleen van de financiële wereld. De lector Finance & Business Innovation ziet op alle vlakken en niveaus dat integraal denken én handelen noodzakelijk is om succesvol te zijn. 

Financiering verandert
Samenwerken met andere, schijnbaar concurrerende partijen staat in de bankwereld nog in de kinderschoenen. Maar met het toenemende belang van bijvoorbeeld crowdfunding ziet Maaike Lycklama dat financiering enorm verandert. “Waar vroeger de banken de grootste financiers waren, verschijnen nu andere financieringsvormen. Crowdfunding is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de kredietunie herleeft. Zelfs nieuwe banken, zoals ‘app-bank’ Bunq, krijgen toegang tot de markt.” 

Interpreteren van informatie
Wat ook op z’n kop gaat, is de manier van controlling en aansturing. Internet in combinatie met ICT-ontwikkelingen zorgen ervoor dat er enorm veel informatie op ons afkomt. Lycklama: “Het genereren van financiële en andere aansturingsdata gaat ICT doen; het merendeel van de financiële administratie wordt geautomatiseerd waardoor rollen en functies van financiële beroepen veranderen. De financiële professional van de toekomst zal al die informatie moeten gaan interpreteren en vertalen. Dat betekent dat functies zoals boekhouders en MKB-accountants zullen transformeren naar financieel adviseur.” 

Interdisciplinaire samenwerking
Financieel specialisten moeten ook nadenken over sociale en ecologische waarden. Dat vereist interdisciplinaire samenwerking met andere partijen. Beslissingen worden in de toekomst niet langer alleen genomen op basis van puur financiële cijfers. CFO’s en directeuren financiën zullen bij het nemen van besluiten ook anderen naast zich zien die op basis van nieuwe waarden een besluit helpen nemen. Integraal denken, handelen en zakendoen heeft in de circulaire economie de toekomst.”

 

Arie de Wild - Lector Gedragseconomie

“Financial werkt niet alleen met geldzaken”

Arie de Wild is gedragseconoom en lector aan de Hogeschool Rotterdam. In zijn onderzoek gebruikt hij de psychologie en de sociologie om het economisch gedrag van mensen binnen organisaties te verklaren en adviezen te formuleren om de besluitvorming te verbeteren. Vanuit deze optiek kijkt hij naar riskmanagement.

Controller moet barrières wegnemen
De verwachting van Arie de Wild over de financiële professional van de toekomst is dat hij minder data genereert en deze meer interpreteert. De financiële professional moet zich een ondernemende houding aanmeten. Hij moet barrières wegnemen en aangever zijn voor oplossingen voor het algemeen management. Controllers worden nauwer betrokken bij het dagelijks en strategisch management van organisaties.”

Financial helpt bij risicomanagement
De rol van de financial zal in het kader van het managen en het nemen van risico’s ook groter worden. “Omdat mensen niet goed in staat zijn met risico's om te gaan, zal de financial meer moeten weten van menselijk succes en falen bij beslissen onder onzekerheid. Kennis van vuistregels en afwijkingen uit de psychologie en sociologie zijn nodig om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.” 

Aandacht voor scale-ups
Verder moet er meer aandacht komen voor zogenaamde ‘scale-ups’, bedrijven die starten met tien medewerkers en die drie jaar achter elkaar een omzetgroei realiseren van meer dan 20% jaarlijks. “De praktijk vraagt straks om financials die kennis hebben van wat er tussen klein en groot zit en dan met name hoe je daar komt. Bestudeer eens de casus van Coolblue, een modelvoorbeeld van een scale-up (113% omzetgroei in de periode 2012-2014). Richt je als student dus niet alleen op de uitersten van starter en multinational. Oriënteer je breed.”